Xbox Game Store – neu am 30. November 2023

0
90

Xbox One / Xbox Series X & S:

 • Elderand – 19,99 Euro
 • Crashy Laps – 6,99 Euro
 • Motesolo: No Girlfriend Since Birth – 18,99 Euro
 • Pixel Cafe – 12,99 Euro
 • Forest Grove – 19,99 Euro
 • The Traveler’s Path – 4,99 Euro
 • Orten Was the Case – 14,99 Euro
 • Dofamine – 3,99 Euro
 • Heavy Burden – 4,99 Euro

Xbox Series X & S:

 • Rollerdrome – 29,99 Euro
 • Dune: Spice Wars – 39,99 Euro