Xbox Game Store – neu am 16. November 2023

0
107

Xbox One / Xbox Series X & S:

  • Pocket Academy – 11,99 Euro
  • The Sushi Spinnery – 11,99 Euro
  • Venture Towns – 11,99 Euro
  • Smoots Pinball – 5,99 Euro
  • Yohane the Parhelion: Blaze in the Deepblue – 29,99 Euro
  • Prison City – 16,99 Euro
  • The Last Faith – 26,99 Euro
  • Tourist Trap – 9,99 Euro

Xbox Series X & S:

  • Flashback 2 – 39,99 Euro
  • Teardown – 29,99 Euro