Xbox Game Store – neu am 15. Oktober 2020

0
75

Xbox One:

  • Monster Prom: XXL – 15,99 Euro
  • Tears of Avia – 19,99 Euro
  • Space Crew – 21,99 Euro
  • My Universe: Meine Schulklasse – 39,99 Euro
  • Katana Zero – 14,99 Euro
  • The Jackbox Party Pack 7 – 29,99 Euro
  • Cake Bash – 19,99 Euro
  • Two Parsecs from Earth – 7,99 Euro
  • Dustoff Z – 14,99 Euro