Xbox Game Store – neu am 9. November 2018

0
104

Xbox One:

  • MechaNika – 5,99 Euro
  • Noir Chronicles: City of Crime – 14,99 Euro
  • Chasm – 19,99 Euro
  • 11-11: Memories Retold – 24,99 Euro
  • ACA Neo-Geo: Thrash Rally – 6,99 Euro