Xbox Game Store – neu am 29. März 2024

0
75

Xbox One / Xbox Series X & S:

  • Open Roads – 19,99 Euro
  • The Master’s Pupil – 13,49 Euro
  • Forrader Hero – 4,99 Euro
  • 7Days Heroes – 9,99 Euro
  • House – 14,99 Euro
  • sCATch 2×1 – 8,39 Euro
  • Re:Touring – 9,99 Euro

Xbox Series X & S:

  • Re:Touring – 9,99 Euro